CNR-ENTECH Çevre Fuarı yarın sona eriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, neredeyse 4 aydır Marmara Denizi kıyılarını etkisi altına alan ve deniz yaşamı için çok büyük tehditler oluşturan Müsilaj (deniz salyası) ile mücadele programını açıkladı. Arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştürülmesi ve arıtılan suların geri kazanımı gibi 21 konu başlığından oluşan eylem planı, Marmara Denizi’nin temizlenmesinde çok büyük adım olarak değerlendirildi.
Marmara Denizi’nde hal böyleyken, çevre ve şehircilik alanında Avrasya’nın en büyük organizasyonu olarak CNR Holding tarafından hayata geçirilecek olan ENTECH – Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı, Marmara Denizi’nin yeniden hayat bulması için gerekli olan tüm teknoloji, donanım ve hizmetlere ev sahipliği yapıyor.
Özel sektör ve kamu kuruluşlarının yanı sıra özellikle Marmara Belediyeler Birliği temsilcilerinin B2B ikili iş görüşmeleri için geldiği fuar, “Deniz Salyası” ile mücadelede çevre teknolojileri, geri dönüşüm ve sıfır atık sektörünün en büyük gücü olarak ön planda olacak.
Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dair binlerce ayrı projenin aralıksız sürdüğüne işaret ederek, “Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki Sıfır Atık Projemizle sokaklarımızdaki 17 milyon ton kullanılabilir atığı topladık, dönüştürdük. Topladığımız her birim çöp su demekti, ağaç demekti. 209 milyon ağacımızı kurtardık, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Üç yılda geri kazanım oranımızı yüzde 13’ten yüzde 19’a çıkardık.” diye konuştu.
MÜSİLAJ HAKKINDA

Deniz Salyasi neden olur?

Müsilaj nedir ne ise yarar?

Müsilaj nedir zararları?

Deniz salyası zararlı mı?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi artan bakteriler sonucunda oluşur.
Denizlerdeki müsilaj avlanmayı zorlaştırır. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.
Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması (dalga olmaması) deniz salyasına neden oluyor. Ayrıca çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına neden olan Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor.
Marmara Deniz salyasının temizlenebilmesi için rüzgarlar çok önemlidir. Ayrıca Müsilaj sorununun ortadan kalkması için atıkların tamamen arıtılarak denize verilmesi, denizdeki azot ve fosfor miktarının azaltılması gerekiyor.

ÜRÜN GRUPLARI

Analiz

 • Analiz Cihazları
 • Analiz Sistemleri
 • Analiz ve Araştırma Laboratuvarları
 • Analiz ve Laboratuvar Teknikleri

Araştırma & Eğitim

 • Araştırma Kurumları
 • Ar-Ge Çalışmaları
 • Dernekler, Birlikler ve Vakıflar
 • İş Güvenliği Eğitim Kurumları
 • Proje Büroları ve Mühendislik Şirketleri
 • Risk Analizi ve Yönetimi
 • Üniversiteler
 • Danışmanlık Kuruluşları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşaretler ve Yönlendirmeler
 • OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri)

Arıtma

 • Arıtma Çamuru Minimizasyonu için Teknolojiler
 • Arıtma Tesis Ekipmanları
 • Arıtma Tesisleri İşletimi
 • Kimyasal Arıtım Malzeme, Ekipman ve Teknolojileri
 • Mekanik Arıtma

Atık

 • Atık Bertaraf Hizmetleri
 • Atık Borsası
 • Atık Gaz Arıtımı
 • Atık Gaz Değerlendirilmesi
 • Atık Sulardan Değerli Maddelerin Geri Kazanımı
 • Atık Toplama Üniteleri
 • Atık Toplama ve Taşıma Araçları
 • Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri
 • Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi Sistemleri
 • Atık Suların İleri Arıtımı
 • Elektronik ve Elektrik Atıklar
 • İnşaat Atıkları
 • Katı ve Tehlikeli Atıklar için Yakma Tesisleri
 • Paket Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Tıbbi Atık İşlemleri
 • Tıbbi Atık Sterilizatörleri

Çamur

 • Çamur Çürütme Sistemleri
 • Çamur Susuzlaştırılması ve Kurutulması
 • Çamur Yakılması
 • Çamurların Değerlendirilmesi
 • Çamurların Stabilizasyonu ve Sterilizasyonu

Çeşitli Malzemeler

 • Koruyucu Kıyafetler
 • Cam
 • Kağıt
 • Membranlar ve Teknolojileri
 • Metal
 • Plastik
 • Tahta
 • Tekstil
 • Yağ

Depolama

 • Depolama ve Taşıma Konteynerleri
 • Düzenli Depolama Malzemeleri, Ekipmanları, Ölçüm Sistemleri
 • Kontamine Variller
 • Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
 • Santrifüjler, Separatörler, Bandpresler, Filtrepresler, Kurutucular
 • Zararlı Maddelerin Tutulması

Enerji

 • Biyodizel Teknolojileri ve Ekipmanları
 • Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları
 • Biyogaz Tesisleri
 • Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları
 • Isı Geri Kazanım Teknolojileri ve Ekipmanları
 • Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları
 • Kojenerasyon SistemleriTermik İşlemler
 • Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları
 • Yenilenebilir Enerji

 Geri Dönüşüm

 • Ayırma Ekipmanları
 • Ayırma ve İşleme
 • Değerlendirme ve Bertaraf
 • Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
 • Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
 • Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
 • İkincil Hammadde ve Ürünlerin Pazarlanması
 • Kompost Ekipmanları
 • Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
 • Ömrünü Tamamlamış Araçlar
 • Pil Geri Dönüşümü
 • Pil ve Akü

Hava Kirliliği

 • Gaz Dedektörleri

Ölçüm

 • Alarm ve Uyarıcı Sistemler
 • Dozajlama Sistemleri
 • İyileştirme ve Optimizasyonlar
 • On-line Sistemleri
 • Otomasyon İşlemleri
 • Ölçme ve Tartma Cihazları
 • Ölçüm Cihazları
 • Ölçüm Teknikleri
 • Ölçüm ve Değerlendirme İşlemleri
 • Uzaktan Kontrol Cihazları

Su

 • İyon Değiştirici Reçineler ve Teknolojileri
 • Nozul ve Difüzör Sistemleri
 • Pompalar, Havalandırma Ekipmanları, Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
 • Proses Sularının Üretime Döndürülmesi
 • Soğutma Sularının Tekrar Kullanımı
 • Suların Tekrar Kullanımı

Temizlik

 • Cadde Temizlik Araç ve Ekipmanları
 • Kış Yol Araç ve Hizmetleri
 • Kanal Temizleme ve Bakım Araç ve Ekipmanları
 • Ozon Sistemleri
 • Toprak Kirliliği
 • UV Oksidasyon ve Dezenfeksiyon
 • Yıkama, Kurutma Ekipmanları
 • Yüksek Basınçlı Temizleyiciler

Yüzey Çalışmaları

 • Kazıcı ve Kırıcılar
 • Kompaktör

Altyapı

 • Ulaştırma Altyapı Hizmetleri
 • Gaz, Su ve Elektrik Altyapı Hizmetleri
 • Haberleşme Altyapı Hizmetleri
 • Drenaj Ekipmanları
 • Sondaj Ekipmanları
 • Boru, Pompa ve Vanalar
 • Hidroforlar
 • Menfez
 • Rögarlar
 • Proje / Taahhüt / Uygulama Hizmetleri

Kentsel Dekorasyon ve Aydınlatma

 • Kent Mobilyaları
 • Tel Örgü ve Çitler
 • Açık ve Kapalı Alan Aydınlatma Sistemleri
 • Zemin Kaplama Malzemeleri
 • Çim Taşları, Mozaik, Mermer ve Doğal Taşlar
 • Prefabrik Yapılar, Mobo Kabinler
 • Taşınabilir Tuvaletler
 • Doğal ve Yapay Çimler
 • Çöp Kovası

Kentsel Araçlar

 • İş ve İnşaat Makineleri
 • Çöp Kamyonları
 • Yol Süpürme ve Yıkama Araçları
 • Kar Küreme Araçları
 • Ağaç Sökme Dikme Araçları

Kentsel Teknolojiler

 • Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri
 • Güvenlik Sistemleri
 • Bina Otomasyon Sistemleri
 • Otopark Otomasyon Sistemleri
 • Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımlar
 • Sinyalizasyon Sistemleri
 • Soğutma, Isıtma, Havalandırma Sistemleri