EŞİK #YasalaraDokunmaUygula Kampanyası Başlattı

 21 Ekim 2021

300’den fazla kadın ve LGBTİ+ örgütü ile karma örgütlerin bir araya geldiği Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) #YasalaraDokunmaUygula kampanyası başlattı. 11 yıldan bu yana kadınların kazanılmış haklarına yapılan saldırıları ve buna karşı verilen mücadeleyi zaman çizelgesine çeviren EŞİK, ‘iktidarın kazanılmış haklarımızı yok etme girişimlerine, hayatımız ve haklarımız üzerine pazarlık edilmesine izin vermeyeceğiz’ mesajı veriyor.

Dün düzenlenen basın toplantısında, EŞİK gönüllüleri hazırladıkları zaman çizelgesindeiktidarın her değişiklikte yasalara kadınlar aleyhine bir ibare eklediğini, bu yüzden ‘yasalara dokunma uygula’ kampanyası başlattıklarını açıkladı: “Çünkü 6284’ü, İstanbul Sözleşmesi’ni, TCK ve Medeni Yasa’daki kadınlar lehine değişiklikleri kadınlar yaptı. Topluma düşen, yeni yasa değişikliklerini Meclis’e gelmeden durdurmak.”

‘Yasaları Biz Yaptık, Yeni Tehditlere Karşı Hep Birlikte, Mücadeleye Hazırız’

EŞİK gönüllüsü 150’ye yakın kadının katılımıyla yapılan basın toplantısında, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve kadın haklarına aykırı pek çok girişimin adım adım hayata geçirildiği ve bunlara karşı kadınların ve LGBTİ+’ların verdiği mücadele hatırlatıldı.

Kampanyanın pek çok faaliyetten oluştuğunu söyleyen Özgül Kapdan, kamuoyunda çocuk cinsel istismarcılarına af tasarısı diye bilinen TCK 103’te yapılmak istenen değişikliğin 10 yılda adım adım örülen arka planını ve yasal mekanizmaların cinsiyet eşitsizliği yönünde nasıl aşındırıldığı örneği üzerinden zaman çizelgesinin şekillendiğini aktardı.

Fidan Ataselim, kampanyanın bütünlüklü bir siyasal hat üzerinden süreceğini ve bir ayağının birkaç dava dosyası temel alınarak kadına şiddet/kadın cinayeti davalarının yakın takibi olacağını söyledi.

Avukat Hülya Gülbahar, Türkiye kadın hareketinin dünya tarihine geçecek bir mücadele verdiğini, ciddi yasal değişiklikler yapılmasını sağladığını, yasaların noktasında virgülünde ve hatta iki kelime arasındaki boşlukta bile emekleri olduğunu vurguladı. “Yasalarımızda bir sorun yok. Sorun uygulanmamasında. Şimdi hala var olan yasaların orasını düzelteceğiz, burasına bakacağız denilerek içleri boşaltılıyor.” diyen Gülbahar, bu politikalar sonucunda, çocukla cinsel ilişki yaşının 12’ye kadar çekilmesine, 6284 sayılı şiddeti önleme yasasına ilişkin aleyhte gelişmelere, cinsel suçlarda ‘somut delil’ aranmasından nafaka hakkının kısıtlanmasına, çocuk istismarcılarına af girişimlerinden laikliğe aykırı söylem ve uygulamamalara, LGBTİ+ ayrımcılığının körüklenmesine kadar pek çok tehditten bahsetti.

Gülbahar, her yargı paketini bu korkuları taşıyarak beklediklerini; bu nedenle 5. Yargı Paketinde de benzer durumları yaşamamak kampanyayı başlattıklarını ifade etti.

Yazar Berrin Sönmez ise EŞİK olarak muhalefet partileriyle görüştüklerini ve ‘yeni sistem’ arayışlarında kadınların ve taleplerinin de olması için çalıştıklarını kaydetti. Siyasi aktörlerle görüşmelerde #EşitTemsil ve #ŞiddetsizBirYaşam önceliklerini dile getirdiklerini söyleyen Sönmez, yeni yargı paketinde en önemli konulardan birinin çocuk teslimi olduğunu ve bunun çocuğun hasar almadan ve annesiyle birlikte can güvenliğinin sağlanacak şekilde düzenlenmesi, il sulh komisyonlarına havale edilecek kadar basit bir konu olmadığını vurguladı.

Basın toplantısı kaydını izlemek için tıklayınız.