Gemi Atıkları Yönetimi

Gemi Atıklarının Toplanması

EUROSHORE Avrupa Atık Alımcılar Birliği’ne üye olan İSTAÇ gemilerden atık alımı faaliyetlerine 2005 yılında başlamıştır. 2005 yılından bu yana İstanbul boğazı ve limanlarında hizmet verilen 95.000 gemiden yaklaşık  2.110.000 m³ üzerinde atık toplanmış ve İstanbul Boğazı’nın korunmasına katkıda bulunulmuştur.

Ayrıca; Haydarpaşa Atık Kabul Tesisinde, gemilerden kaynaklı petrol ve petrol türevli atıklar geri kazanılarak tekrar kullanılabilir hale gelmektedir. Bu sayede İstanbul Boğazı’nda çevre kirliliği kontrolü temin edilmekle birlikte, atıkların geri kazanılmasıyla ekonomiye katkı da sağlanmaktadır. Yılda ortalama 110.000 m³ atık işleme kapasitesine sahip tesiste sintine, slop, slaç gibi petrol ve petrol türevli atıklar fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek arıtılmaktadır. Yapılan işlemler neticesinde yılda 20.000 m³ atık yağ ekonomiye geri kazandırılmaktadır.

EUROSHORE Avrupa Atık Alımcılar Birliği Üyesiyiz

Gemilerden kaynaklanan atıkları, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde kontrollü bir şekilde toplanmakta ve yönetmekteyiz. İSTAÇ, Avrupa Birliği atık kabul tesisi işleten ve atık alımı yapan firmaların oluşturduğu EUROSHORE Avrupa Atık Alımcılar Birliğine üye olup, bu konudaki güncel yerel ve uluslararası mevzuat ve uygulamaları yakından takip etmektedir.  İSTAÇ olarak 7 gün 24 saat verilen bu hizmetle denizlerimizin temiz kalmasını sağlıyor ve gelecek nesillere de denizlerimizi temiz bırakıyoruz.

7 gün 24 saat Atık Alım Hizmeti

10 adet Ek-I ve Ek-IV atık alım gemisi, 3 adet Ek-V atık alım gemisi ve 3 adet Ek-I ve Ek-IV atık alım kara tankeri ile 7 gün 24 saat topluyoruz.

Gemilerden kabul ettiğimiz atıklar ise şunlardır:

Gemilerin Ürettiği Atıklar

  • Marpol 73/78 Ek-I petrol ve petrol türevli atıkları (Sintine, Slaç, Atıkyağ, Kirli Balast v.b)
  • Marpol 73/78 Ek-IV Pissu atıkları,
  • Marpol 73/78 Ek-V Çöp atıkları

Yük Artıkları

  • Marpol 73/78 Ek-I kapsamındaki slop atıkları
  • Marpol 73/78 Ek-II kapsamındaki Zehirli Sıvı Madde atıkları
  • Marpol 73/78 Ek-V kapsamındaki ambalaj, yük istif ve lashing malzemeleri
  • Gemilerin taşıdığı katı yük artıkları

Marpol 73/78 Ek-I petrol ve petrol türevli atıklar susuzlaştırma ve kimyasal arıtma amacıyla lisanslı Haydarpaşa Gemi Atıkları Arıtma Tesisimizde işliyoruz ve ekonomiye geri kazandırıyoruz. Marpol 73/78 Ek-V Çöp atıklarını Kemerburgaz, Odayeri ve Kömürcüoda’daki düzenli depolama alanlarında güvenle bertaraf ediyoruz.

 

Marpol 73/78 Ek-IV Pissu atıkları ise atıksu arıtma tesisi ile bağlantılı İSKİ kolektörü üzerinden en yakın atıksu arıtma tesisine ulaştırılmaktadır. Bu atık sular İSKİ tarafından son teknoloji tesislerde arıtılmakta ve çevreye zarar vermeden doğaya geri dönmektedir.