Ildızhan Türe’nin demiryolları kitabı çıktı

Ildızhan Türe’nin “Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Markalaşmanın Önemi” kitabı çıktı. Demiryolu konseptleri içerisinde aktif olarak görev alan Ildızhan Türe’nin “Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Markalaşmanın Önemi” kitabı çıktı. Ildızhan Türe’nin “Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Markalaşmanın Önemi”ni anlatan; küresel demiryolu piyasası, demiryolunda markalar, gelişen konseptler, intermodal rotalar ve tedarikçileri içeren kitabı HiperLink yayınevinden çıktı.

Kitapta, küresel çapta hızla gelişen demiryolu konseptleri içerisinde Türkiye’nin açıklanan hedefleri doğrultusunda gelişmelerin sağlanması ve Türkiye’deki pazarın doğru kurgulanması adına Türkiye’de demiryolları üzerinde uluslararası marka ve markalar yaratmanın önemine değiniliyor. Orta koridor’un daha efektif kullanılması ve alternatifleriyle rekabet edebilecek düzeye gelmesi için öneriler sunan kitap sektör içi üst düzey yöneticiler ile yapılan soru/cevap kısımlarını da içeriyor. Aynı zamanda kitap içerisinde marka bileşenleri, marka tutundurma ve markalaşmanın nasıl kurgulanabileceği önerileri de bulunmakta.

Türkiye demiryolu ulaşım altyapısının ve lojistik hizmetlerinin hız, kalite ve maliyet açısından iyileştirmesi yönünde olumlu etkiler yaratacak markalar yaratması gerektiğini savunan kitabın arka kapak yazısı şöyle:

Günümüzün globalleşen ve hızla dijitalleşen dünyasında pazarlama faaliyetlerine tanıtma kavramı da eklenmiştir. Kendisini ve ürününü tanıtma faaliyetlerini efektif gerçekleştiremeyen firmalar/bireyler arka planda kalmaya başlamış ve yaşamın tüm alanında marka değeri yaratan olgular öne çıkmıştır. Pratikte firmalar da, yaptığımız tüm işler ile birer canlı gibi doğar, yaşar ve sona erer. Tutumlarının tamamı aslında firmaların doğrudan satışlarını ve sektör tutundurmalarını da etkiler.

Tüm bu etkiler demiryolu için de benzer bir biçimde etkilidir, temel kurallar geçerlidir. Koronavirüs pandemisinin ve yeşil lojistiğin etkisiyle yeniden şekillenen lojistik pazarında demiryolu taşımacılığının önemi Avrupa genelinde yürütülen TEN-T, Çin’in ortaya attığı Kuşak ve Yol İnisiyatifi benzeri oluşumlar ile sürekli artmaktadır. Dünya lojistiği yeniden şekillenirken ülkeler bu konseptlerden maksimum faydayı almaya çalışmaktadır. 

Türkiye’nin açıklanan hedefleri doğrultusunda gelişmeleri sağlaması, pazarın doğru kurgulanması adına Türkiye’de demiryolları üzerinde uluslararası marka ve markalar yaratmak önem arz etmektedir. Türkiye, demiryolu ulaşım altyapısının ve lojistik hizmetlerinin hız, kalite ve maliyet açısından iyileştirmesi yönünde olumlu etkiler yaratacak küresel markalar yaratmalıdır. Bu kitap içerisinde markalaşmanın önemine değinilmiş ve gelişen ülkemiz demiryolunda uluslararası markalaşmalar için çıkarımlarda bulunulmuştur. ”