İSTANBUL KONUT ZİRVESİ “Kent – Konut ve Gelecek”

İstanbul Konut Zirvesi 3-7 Aralık 2021 tarihleri arasında  İstanbul Planlama Ajansı ve  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenleniyor. Artan konut kira fiyatları, konut stoku ve niteliği, beklenen İstanbul depremi ile ilgili olarak konut güvenliği ve kentsel dönüşüm konuları zirvenin başlıca gündemleri arasında yer alıyor. COVID-19 salgının getirdiği güvencesiz koşullar ve ekonomik kriz ile birlikte düşünüldüğünde, ihtiyaçların ve mümkünlerin çeşitliliğini kapsamayan konut politikalarının yetersizliği daha belirgin hale geldi. Küresel ve yerel ölçekte konut sorununun boyutlarının anlaşılması, konut meselesinin barınma hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi, konut politikalarına ilişkin kapsayıcı stratejilerin belirlenmesi ve kalıcı çözümlerin üretilmesi önemli gereklilikler olarak karşımıza çıkıyor.

Bu ihtiyaçlardan hareketle hazırlanan İstanbul Konut Zirvesi üç bölümden oluşmaktadır. Zirvenin 3-4 Aralık tarihlerini kapsayan ilk iki gününde gerçekleşecek olan çevrim içi oturumlarda konut konusu ilgili aktörlerle birlikte farklı başlıklarda çok yönlü olarak tartışılacaktır. Yapılan tartışmaların, konut sorununa etkili çözüm yollarının oluşturulması ve kapsayıcı ve bütüncül bir konut politikası ortaya konulması için yol gösterici olması amaçlanıyor.

Programın 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek üçüncü ve dördüncü gününde ise ilk iki günde yürütülen tartışmalar ışığında, konut sorunuyla gündelik hayatında karşı karşıya kalan gruplar ile bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, beş alt oturumdan oluşan bir atölye çalışması gerçekleştirilecek. Atölye; güvenli ve sağlıklı konuta erişim, konut kullanımında zorluklar, bu sorunlarla nasıl mücadele ettikleri üzerinden sorun tespitine yönelik Kadınların Barınma Hakkı, Gençlerin Barınma Hakkı, Misafir Addedilenlerin Barınma Hakkı, Evsizlerin Barınma Hakkı ve Barınma Hakkı için Mücadele Stratejileri Geliştirmek: Kentsel Dönüşüm Mağdurları olmak üzere beş başlık üzerinden yürütülecek. Davet usulüyle gerçekleşecek olan atölyede İstanbul’da konut sorunu yaşayanların ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının ortak bir söylem-belge üretilmesi hedefleniyor.

İstanbul Konut Zirvesi’nin son gününde ise İstanbul Vizyon 2050 çalışması kapsamında İstanbul’da Konutun Geleceği: Strateji ve Politikalar Çalıştayı gerçekleştirilecek. Çalıştayda bütüncül ve kapsayıcı bir konut politikasının hayata geçmesini sağlayacak stratejilerin ortaya konulması  amaçlanıyor.

Danışma Kurulu Üyeleri

  • Dr. Ahmet Büyükduman – İstanbul Gayrimenkul,Sektör Analisti/Değerleme Uzmanı
  • Prof. Dr. Ali Hepşen – İÜ/ Finans Uzmanı, Akademisyen
  • Prof. Dr. Asuman Türkün – Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Cem Sorguç – Mimar
  • Prof. Dr. Elif Alkay – İTÜ/ Şehir Plancısı/ Akademisyen
  • Gülcemal Alhanlıoğlu – CRE CONSULTANCY/ Şehir Plancısı, Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi
  • Mehmet Ersül- GİSP, Proje ve İş Geliştirme & Uygulama Yönetimi
  • Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk – İTÜ/ Şehir Plancısı/ Akademisyen

Zirve Programı:

09.30 – 10.30    Açılış Konuşmaları

10.35 – 11.55      Konutu Tartışmaya Başlarken

Prof. Dr. Tarık Şengül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ruşen Keleş, Ankara Üniversitesi

12.00 – 13.35    1. OTURUM: Gelecek için Geçmiş: Türkiye’de Konut

Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Burcu Özdemir Sarı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nil Uzun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Havva Ezgi Doğru, Anadolu Üniversitesi

Dr. Özlem Çelik, Helsinki Üniversitesi

13.45 – 15.20     2. OTURUM: İstanbul’da Konut Sunumu ve Planlama Yaklaşımı

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Elif Alkay, İstanbul Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Hatice Aysun Özkan Yazar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Balaban, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Sezen Tarakçı, İstanbul Kent Üniversitesi

Prof. Dr. Şence Türk, İstanbul Teknik Üniversitesi

15.30 – 17.05    3. OTURUM: Herkes İçin Yaşanabilir Konutu Finanse Etmek: Nasıl Yapmalı?

Kolaylaştırıcı: Dr. Gülcemal Alhanlıoğlu, CRE Danışmanlık

Dr. Ahmet Büyükduman, İstanbul Gayrimenkul Değerleme

Prof. Dr. Ali Hepşen, İstanbul Üniversitesi

Bahadır Teker, Şeker Mortgage

Ersun Bayraktaroğlu, PwC Türkiye

17.15 – 19.00     FORUM: Dayanıklılık ve Dönüşüm Ekseninde Konut

Kolaylaştırıcı: Dr. Tayfun Kahraman, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı

Ali Kurt, KİPTAŞ

Mehmet Ersül, GISP

Neşecan Çekici, GYODER

Onur Soytürk, İMAR AŞ

Pınar Şen, TÜRKONFED