Kişisel Markalaşma Sizi Geleceğe Taşıyacak

Günümüzde işletmeler için kritik bir öneme sahip markalaşma kavramı, ağlarla birbirimize bağlandığımız dijital bir evrende artık tek başına yeterli gelmemeye başladı. Sektörler arasındaki rekabetin giderek artması, ürün ve hizmetlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan işletmelere kendi imaj ve isimlerini yaratmalarını bir başka ifadeyle markalaşma sürecinde başarılı olmalarını mecbur kılar hale geldi.  Bunun yanı sıra markalaşmanın yalnızca ürün ve hizmet pazarlamaktan ibaret olmadığını bizlere gösteren son dönemlerde popülerliği giderek artan bir diğer kavram ise kişisel markalaşma.

Kişisel markalaşma, markalaşmadan farklı olarak insanın kendisini dijital dünyada var etme ve diğer insanlardan sıyrılıp kendi farkını yaratma süreci olarak tanımlanıyor. Bireyin kendine has özelliklerinin, diğerlerinden ön plana çıkan noktalarının, çevresiyle kurduğu iletişim becerilerinin insanlar tarafında oluşturduğu izlenim, kişisel markasını oluşturuyor.

Yükselen Trend Kişisel Markalaşma

Dijital çalışma alanlarının genişlemesi ve buna bağlı olarak uzaktan çalışan insan sayısının hızla artması kişisel marka inşa etmeyi giderek önemli hale getiriyor. İnsanların sahip oldukları yeteneklerin başkaları tarafından fark edilmesinin zorlaşmaya başlaması, kendilerini tanıtmak için çaba gösterecekleri bir dönemi beraberinde getiriyor.

Buna ek olarak, günümüz iş dünyasında sadece çalışmanın yeterli olmadığın bilincinde olan kurumsal firma çalışanları da kendilerini kişisel marka haline getirmek için kararlı adımlar atıyorlar. İşletmelerin kendi çalışanlarının sektörde itibar kazanmaları ve ön plana çıkmaları işletmeye de itibar kazandıracağından kendi işinde güven kazanmak isteyen çalışanlar için kişisel markalaşma büyük önem arz ediyor.

Yalnızca iş hayatında olmamakla birlikte kariyer planını belirleme aşamasında olan öğrenciler de hayatlarının ilerleyen dönemlerinde karşılacakları işe alım süreçleri için kişisel markalaşmayı bir avantaj olarak görmeliler diye ifade eden Dijital Gen Kurucusu Sercan Kasım, “Teknolojinin durdurulmaz gelişimi ile insan gücüne ihtiyaç duyulan birçok iş kolunda makinelerin aktif olarak çalışma başlaması, insanların yaşanan değişime ayak uydurmalarını ve sürekli olarak kendilerine farklı uzmanlık alanları bulmalarını gerekli kılıyor.

Kişisel markalaşma, hayatın dinamiklerine göre şekillenen insanların kendilerine alternatifler aradıkları bir alan olarak giderek önem kazanıyor. İnsanlara kişisel markaları ile ilham olmayı başarabilen kişiler, zaman içerisinde uzman oldukları alanlar arasında bir otorite olarak konumlanabiliyorlar.” diyor.

“Özgün Olmak Yeterli Değil”

İnsanların kendi markalarını inşa etme süreçlerinde, kendilerine özgü bir dil kullanarak sağlanan iletişim yeterli gibi dursa da arka planda kendini hangi alanlarda ön plana çıkaracağından, hedef kitlesini kimlerin kapsayacağından ve içerik stratejilerinin nasıl oluşturulması gerektiğine kadar birçok farklı konuda profesyonel bir destek alınması ihtiyacını da beraberinde getirdiğini vurgulayan Kasım, “İnsanlarla duygusal bağ kurmayı ve karşılıklı fayda sağlamayı temel alan kişisel markalaşma süreci yalnızca belirli bir dönemi değil hayat boyu devam eden bir süreci kapsıyor. “ dedi.

“Dijital Pazarlama alanında işletmelere ve girişimcilere hizmet verdiğimiz dijital ajansımız Mini Planet ile, kendi hikayesini insanlarla buluşturmayı amaçlayan, yeteneklerini ve tutkularını vurgulamak isteyen, rakiplerine oranla sektörde güçlü yanlarını keşfederek ön plana çıkmayı hedefleyen kişilere etkili kişisel markalarını oluşturmaları konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz” diyerek ekledi.