MBB GÖÇ PLATFORMU 2022 GÖÇ GÜNDEMİNİ ELE ALDI

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışma yürüten birim temsilcilerinden oluşan MBB Göç Platformu, 22 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da bir araya geldi.

MBB Göç Platformu Toplantısı Marmara Bölgesi’nden 34 farklı belediyeden toplam 73 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Yerel Yönetişimde Rezilyans (RESLOG-Türkiye) Projesi desteğiyle düzenlenen toplantıda GPM Stratejik İş Planı ve Yol Haritası platform üyeleriyle paylaşıldı.

Göç Platformu üye belediyelerinin ve konunun paydaşları olarak üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşların katkılarıyla RESLOG-Türkiye Projesi kapsamında Prof. Dr. Haluk Erkut danışmanlığında hazırlanan GPM Stratejik İş Planı ve Yol Haritasının hazırlık sürecine göçmen ve mülteciler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarının da katkıda bulunduğu ifade edildi.

Programın devamında Türkiye’de yerel yönetimler ve göç konusunda yapılan en geniş kapsamlı bölgesel çalışma olan “Marmara’nın Kent Mültecileri: Belediyelerin Süreç Yönetimi” raporunun yazarları Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Burcuhan Şener ve Merve Ağca tarafından katılımcılara sunuldu. Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

GPM bünyesinde 2017 yılında hazırlanan “Kopuştan Uyuma Kent Mültecileri-Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği” isimli araştırma raporunun Marmara Bölgesi’nin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmiş devam raporunun sunumunda Marmara Bölgesi’nde 94 belediyede 88 belediye başkan yardımcısı, 78 müdür ve 102 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen toplam 268 görüşmenin çıktıları paylaşıldı. Takiben düzenlenen istişare oturumunda ise belediyelerin sorularına ve katkılarına yer verildi.

Öğleden sonraki oturumda ise Türkiye’de göç alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların temsilcileri Türkiye’de 2022 yılında göç alanında önemli ve öncelikli gördükleri konulara, yerel düzeyde ulaşmak istedikleri hedeflere ve planlanan çalışmalara dair bilgi paylaşımında bulundu.

Göç konusundaki son dönem gelişmeler ile hibe ve fonlara dair olası işbirliği alanları Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Proje Müdürü Zeynep Benli, Alman İşbirliği Teşkilatı (GIZ) Program Koordinatörü Candost Aydın, Birleşik Krallık Büyükelçiliği Projeler Koordinatörü İlke Bayyurt ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) adına M. Sinan Özden tarafından değerlendirildi.

RESLOG-Türkiye Projesi Marmara Bölgesi Danışmanı Ervin Sezgin moderasyonunda gerçekleştirilen oturumda 2022 yılında göç alanında öne çıkan konular hakkında görüş alışverişi yapıldı. Panel konuşmalarının ardından uluslararası kuruluşlar ve yerel yönetimler arasında etkileşim sağlamak üzere istişare oturumu gerçekleştirildi.