Milli Parklarda Ağaç Kesimi

İklim krizinden en çok etkilenecek Akdeniz coğrafyasında yer alan ve daha fazla karbon tutmak için her karış ormana şiddetle ihtiyaç duyulan ülkemizde son zamanlarda yapılan ağaç kesiminin hızla arttığı, hatta milli parklar gibi korunan alanların bile ağaç kesimine açılmasına yönelik planların yapıldığı görülmektedir.

Son günlerde basına yansıyan haberlere ve uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, iklim krizinden en çok etkilenecek Akdeniz coğrafyasında yer alan ve daha fazla karbon tutmak için her karış ormana şiddetle ihtiyaç duyulan ülkemizde son zamanlarda yapılan ağaç kesiminin hızla arttığı, hatta milli parklar gibi korunan alanların bile ağaç kesimine açılmasına yönelik planların yapıldığı görülmektedir.

2020 yılının yaz aylarında ülkemizin dört bir yanındaki ormanlık alanlarda dikkati çeken aşırı ağaç kesimi bu gerçeği gözler önüne sermektedir. 2017 yılında 20 milyon m3 olan ağaç kesiminin, 2020’ye gelindiğinde 30 milyon m3’e ulaştığı görülmektedir. Yani son 4 yıl içerisinde ağaç kesimi 10 milyon m3 (%50) artarak orman örtümüz ciddi bir kayba uğramıştır.

Geleneksel olarak ağaç kesimi yapılmayan milli parklar gibi korunan alanların da bu uygulamaya açılması endişeyle karşılanmaktadır. Örneğin, Köprülü Kanyon, Termessos, Beyşehir, Kızıldağ ve Kovada milli parklarında bakım ve gençleştirme adı altında her yıl onbinlerce m3  ağaç kesiminin planlandığı anlaşılmaktadır.

Hangi gerekçe ile olursa olsun, bu tür alanlarda ağaç kesimi, korunan alan felsefesine aykırıdır. Zira korunan alanlar, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dünyanın direncini yükseltmekle kalmayıp, ekolojik süreçlerin insan müdahalesi olmaksızın kendi doğal seyri içinde sürmesine izin verilmesi gereken alanlardır. Korunan alan yönetiminde esas, bir doğal afete ya da hastalığa maruz kalsa bile ekosistemin kendi dinamikleri içerisinde iyileşmesini veya yeni koşullara adapte olmasını sağlamaktır.

Yaklaşık üçte biri orman olarak kabul edilen ülkemizde, milli parklara ait ormanların toplam orman alanlarımız içindeki payı yalnızca %2-3 civarındadır. Sürdürülebilir geleceğimiz için, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de milli parklar ve korunan alanlar sayı ve alanca arttırılmalı; biyoçeşitlilik ve genetik kaynakları koruma, iklim ve su rejimini düzenleme, toğrağı koruma, yaban hayatı ve rekreasyon gibi çok çeşitli ekosistem hizmetleri sunan bu tür alanlar ağaç kesimi dışında tutulmalıdır.
Kaynaklar:
[1] DKMPGM, Korunan Alanlar Durum Raporu, 2019.
[2] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PROTECTED_AREAS
[3] OGM, Faaliyet Raporu 2016, 2020.
[4] https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2873.pdf
[5] KKMP Ekosistem Temelli Fonksiyonel Amenajman Planı 2021