Eduardo Galeano, 75 yıllık hayatında Latin Amerika siyasetindeki önemli dönüm noktalarının çoğuna kayda değer bir tanıklık yaptı. Bir kıtanın şiddet uygulayan ama boyun eğmeyen halkları için ortak bir kimlik uyandırmaya çalışırken bile, otobiyografisi bölgenin tarihini çizdi. Latin Amerika’nın Kesik Damarları: ...