TOPLUM 5.0 AKADEMİ NELERİ HEDEFLİYOR?

Toplum 5.0 Akademi Danışma Kurulu Üyesi ve Kurucu Ortağı Hatice Kale, ST Endüstri Radyo’da yayınlanan ve Dr. Hüseyin Halıcı’nın hazırlayıp sunduğu “Dijital Dönüşüm ve Toplum 5.0 Sohbetleri” programına konuk oldu.

Toplumsal bir değer yaratmak amacıyla yola çıktıklarını, Toplum 5.0’ın temelinde bir sistem dönüşümü olması nedeniyle iş birliği- ne önem verdiklerini dile getiren Kale, güvenilir bir platform olmak istediklerini dile getirdi. Akademinin en önemli özelliklerinden birinin de network olduğunu vurgulayan Kale, “Dijital dönüşüme rehberlik edecek eğitim, bilgilendirme, farkındalık yaratacak faaliyetlerin içerisinde ve sürekli gelişim halinde olmayı hedefliyoruz.” diyor.

KALKINMA HEDEFLERİNE ODAKLANMAMIZ GEREK

Hatice Kale, Toplum 5.0 Akademi’nin kuruluş nedenlerini, Akademi çatısı altında yapacakları çalışmaları ve he- deflerini anlattı; “Toplum 5.0 Akademi, toplumsal değer yaratmak isteyen cesur kurumların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlama isteğine iş birliğiyle destek olurken, kendi içinde de işbirliğinin rol model yansımasını sosyal fayda odağında sunmak isteyen bir platform olarak konumlanıyor. Dolayısıyla bir şeyler yaparken aynı zaman- da rol model yaklaşımını da göstermemiz gerekiyor.

Birlikte ortak çalışmalar yapmamız çok değerli. Kalkınma hedeflerine bir an önce odaklanmamız gerekiyor. Evet, çok güzel çalışmalar var ama birleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Toplum 5.0 temelde bir sistem dönüşümü ve tek başınıza yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla sizin gibi kanaat önderlerinin öncülük etmesi ve birleştirici gücüyle, iş birliğiyle birlikte bu sistem dönüşümünü sağlayabileceğimizi düşünüyorum.”

NESİLLERİN TOPLUMA KATKI SAĞLAYACAĞI GÖREVLER VAR

Dr. Hüseyin Halıcı topluma ve yeni nesle katkı sağlamak istediklerinin altını çizerek; “Dünya, toplumlar değişiyor. Günümüzde iş insanı sadece iş insanı değil, bilim insanı sadece bilim insanı değil veya normal bir çalışan in- san artık normal çalışan insan olarak yaşamını sürdürmesi mümkün değil.

Artık nesillerin topluma katkı sağlayacağı görevler var. Daha önce de Toplum 1.0’den itibaren avcı toplumdan tarıma endüstri bilgi iletişimlerine süper akıllı toplumlara birileri bir şeyler yaptı ve birilerine bıraktı. Şimdi bunun en üst seviyede olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bizim tarafta da Toplum 5.0 Akademi Danışma Kurulu üyelerinin belli seviyeleri geçmiş artık topluma katkı sağlayacak düzeylere geldiğini rahatlıkla görüyoruz. Özetle hem etik hem cesur olmamız hem de bunu doğru bir şekilde aktararak yeni nesli ya da mevcut nesli yetiştirme anlamında katkı sağlamamız gerekiyor.” dedi.

İŞ İNSANLARININ MENTÖRLÜĞÜNDE GERÇEK PROJELER

Toplum 5.0 Akademinin amaçlarını anlatan Hatice Kale; “Toplum 5.0 Akademi; Gençlerin iş insanlarımızın mentörlüğünde gerçek projelerde yer alabilecek, iş hayatında liderlik becerileri deneyimlerini amaçlıyoruz. Girişimci ruhlu gençlerimizin yetiştirilmesinde, üniversitelerimiz ve liselerimiz ile iş birliğiyle ortak projeler geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu başlığımızı “gençler- le dönüşmek” olarak adlandırıyoruz. Genç yeteneklerin dijital dönüşüm sürecinde yer almasını ve ekosisteme kazandırılmasının teşvik edilmesi hedeflerimiz arasında.

Üniversite mezunu gençlerin sektörün ihtiyaçlarını karşılamadaki yetkinliklerini geliştirerek sanayimizin dijital dönüşüm ve gelişim süreçlerine sürdürülebilir bir modelle, gençleri hazırlamak ve gelişimlerini de sürekli kılmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda değerli iş birlikleri hayata geçireceğiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Bu noktada Güven ve sürdürülebilirlik çok önemli.

Toplum 5.0 Akademi olarak dijital dönüşümün tüm paydaşlarını, toplumun dijital dönüşüm yolculuğuna adapte olmalarına katkı sağlayan öncü bir kurum, bir platform olmayı amaçlıyoruz. Dijital dönüşüme de rehberlik edecek eğitim, bilgilendirme, farkındalık yaratacak faaliyetlerin içerisinde ve sürekli gelişim halinde olmayı hedefliyoruz. Akademimizin en büyük özelliklerinden biri de network. Yani akademi ağ içerisinde deneyimlerin paylaşılması ve bunun sürekli iş birliği içerisinde geliştirilerek dönüşüme katkı sağlamak önemlidir.”