Türk-Alman Enerji Ortaklığının Internet Sitesi artık yayında

2012’den bu yana, Türk-Alman Enerji Forumu kanun koyucular, iş dünyası, bilim camiası ve sivil toplum arasındaki bilgi paylaşımını desteklemekte ve enerji sisteminin dönüşümüne destek olmak için insanları ve fikirleri bir araya getirmektedir. Bu işbirliği, 2018 yılından sonra daha da yoğunlaşmış olup günümüzde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji altyapısı ve sistem bağlantısı, enerji piyasası mevzuatı ve mevcut termik santrallerin esnekliğinin artırılması başlıklarında beş çalışma grubunu içinde barındırmaktadır.

Evveliyat Bilgisi

Türk ekonomisininbüyümesi, ekonominin tüm sektörlerinde enerji talep artışını da beraberinde getirmiştir. Enerji güvenliği, uygun enerji fiyatları ve enerji ithalatına olan bağımlılığın azaltılması da bu anlamda önemli stratejik enerji politikası hedefleridir. Düşük karbonlu enerjiye geçiş bu stratejik hedeflere ulaşılması, ekonomik büyümenin desteklenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi açısından bir fırsattır.

Enerji karması içerisinde yenilenebilir kaynakların payının hâlihazırda yüksek olması ve yine güneş ve rüzgâr enerjisinin yanında hidroelektrik ve jeotermal kaynaklardan daha fazla yenilenebilir enerji üretim potansiyelinin yüksek olması daha fazla gelişme için ideal bir temel oluşturmaktadır. İki ülke, düşük karbonlu enerji  dönüşümüne doğru tüm alanlarda tecrübe sahibidir. Enerji Ortaklıkları ve Enerji Diyalogları sayesinde,  küresel iklim değişikliğinde mücadeleyi ileriye taşımak için Almanya kendi deneyimlerini paylaşmaktadır.

Türk-Alman Enerji Ortaklığının Amaçları

Türk-Alman Enerji Ortaklığı

  • Deneyim paylaşımı ve pilot projelerin uygulanması yolu ile Almanya ve Türkiye arasındaki işbirliğini yoğunlaştırır,
  • Önlemlerin uygulanmasından sorumlu beş çalışma grubu ile olan işbirliğini destekler,
  • Düşük karbonlu enerjiye geçişin hedeflerini anlatır,
  • Alman ve Türk iş çevreleri, bilimsel kurumlar ve sivil toplum arasındaki ağları teşvik eder,
  • Çalışma grupları içerisindeki kurumlar, birlikler ve işletmeler ile işbirliği yapar,

her iki ülke temsilcileri arasındaki ikili toplantıları destekler.

Beş çalışma grubu

Ortaklığın beş çalışma grubu,enerji dönüşümünün farklı yönlerine odaklanmakta ve kendi ana konuları hakkında somut tedbirler uygulamaktadırlar.

  • Çalışma Grubu 1: Yenilenebilir Enerji
  • Çalışma Grubu 2: Enerji Verimliliği
  • Çalışma Grubu 3: Enerji Altyapısı ve Sektör Bağlantısı
  • Çalışma Grubu 4: Elektrik ve Gaz Piyasalarının Düzenlenmesi
  • Çalışma Grubu 5: Mevcut Termik Santrallerin Esnekliği

Ortaklığın Organizasyonel Yapısı

Türk-Alman Enerji Ortaklığı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Alman Federal Ekonomik İşler ve İklim Koruma Bakanlığı (BMWK) himayeleri altında yürütülmektedir. Alman Enerji Ajansı (dena), Türkiye’deki Alman-Türk Ticaret ve Sanayi  Odası (AHK) ve ETKB’nın Dış İlişkiler Müdürlüğü Enerji Ortaklığının çalışmasını desteklemekte ve çalışma gruplarının faaliyetlerini koordine etmektedir.

Her iki ülkenin temsilcileri her bir çalışma grubuna eş-başkanlık yapar. 1. ve 3. Çalışma Gruplarına ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve dena; 2. Çalışma Grubuna ETKB Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi (EVÇED) ile dena; 4. Çalışma Grubuna Alman Federal Ağ Ajansı (BNetzA) ile Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve 5. Çalışma Grubuna VGB Powertech e.V. ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) birlikte başkanlık ederler.

Beş çalışma grubu

Çalışma Grubu 1: Yenilenebilir Enerji
Çalışma Grubu 2: Enerji Verimliliği
Çalışma Grubu 3: Enerji Altyapısı ve Sektör Bağlantısı
Çalışma Grubu 4: Elektrik ve Gaz Piyasalarının Düzenlenmesi
Çalışma Grubu 5: Mevcut Termik Santrallerin Esnekliği

Uzmanlarımız

Dr. Karsten LindloffDr. Karsten Lindloff

Proje Koordinatörü
Türk-Alman Enerji Ortaklığı

Karsten.Lindloff(at)dena.de

Dr. Thilo PahlDr. Thilo Pahl

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter, AHK Türkiye
Türk-Alman Enerji Ortaklığı Sekretaryası

Thilo.Pahl(at)dtr-ihk.de

Pınar Ergüney OtarPınar Ergüney Otar

Expert
Türk-Alman Enerji Ortaklığı Sekretaryası
General Directorate of Foreign Relations (MENR)

pinar.otar(at)enerji.gov.tr