ULAŞTIRMA ŞURASI 2021 ATATÜRK HAVALİMANI C KAPISI-6.EKİM

Dünyada ve Türkiye’de ulaştırma sektörünün mevcut durumu ve dinamikleri, sektörlerin geleceğe yönelik planlarının, öngörülerinin, hedeflerinin ve politikalarının konuşulacağı Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası ulusal ve uluslararası misafirler ve ulaştırma alanında faaliyetleriyle ön plana çıkan firmaların katılımıyla Türkiye’nin en önemli ulaştırma odaklı etkinliğidir.

1945 yılından bu yana gerçekleştirilen ve bu yıl 12’ncisi yapılacak olan Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nın 2021 teması Lojistik – Mobilite – Dijitalleşme olarak belirlenmiş ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye Ulaştırma Politikası vizyonu odağında planlanmıştır.

PROGRAM
6 EKİM ÇARŞAMBA
7 EKİM PERŞEMBE
8 EKİM CUMA
ANA SALON
ROUND TABLE MEETING ROOM
AVRASYA SEKTÖR SALONU
ÇAMLICA SEKTÖR SALONU
10:00 – 12:00
Açılış Oturumu
Konuşmacı
Young Tae Kim
ITF Genel Sekreteri
Konuşmacı
Adil Karaismailoğlu
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Konuşmacı
Binali Yıldırım
AK Parti Genel Başkan Vekili
12:00 – 14:00
Öğle Arası
14:00 – 15:30
Küresel Ticaret Yeniden Şekilleniyor: Yeni Lojistik Rotalar ve Türkiye’nin Stratejik Önemi (LOJİSTİK)

Türkiye coğrafi bakımdan üç kıtanın birbirine yaklaştığı, tarihi bakımından ise önemli ulaşım koridorları üzerinde bulunan bir ülkedir. Ayrıca yakın Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkeleri dahil olmak üzere dünyanın her yerine yapılan taşımacılık faaliyetlerinde denizyolu, demiryolu, karayolu ve havayolu taşıma türlerinin tümünden ve kombine taşımacılık faaliyetlerinden faydalanabilmesi ile lojistikte stratejik açıdan önemli bir konumda yer almaktadır.

Küresel ticaretin artmasıyla birlikte lojistik sektöründe rekabet yeteneğinin artırılması ve sürdürülebilmesine yönelik eylemlerin geliştirilmesi, bunlar arasında entegrasyonun sağlanması ve uzun vadeli stratejik planların hayata geçirilmesi önemli bir hale gelmiştir.

Küresel mal akışındaki merkezler ve ticari rotalar önümüzdeki 20 yıl içerisinde gelişmekte olan ülkelere kayarken, aynı zamanda yeni lojistik servis sağlayıcılarının gelişmesini sağlayacak ve mevcut şirketlerin pazar paylarını zorlayacaktır. Aynı zamanda bu süreç sektörde özellikle e-ticaret, dijitalleşme ve altyapıda ciddi değişikliklerin gerçekleşmesine neden olacaktır.

Bu doğrultuda, küresel ticarette yeni lojistik rotaların önemi ve Türkiye’nin bu faaliyetler doğrultusunda küresel ticaretteki yeri panelistlerimiz tarafından tartışılacaktır.

Oturum Keynote
Enver İskurt
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
Moderatör
Hakan Güldağ
Dünya Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni
Panelist
Baghdad Amreyev
Türk Konseyi
Genel Sekreter
Panelist
Berna Akyıldız
WİLAT Türkiye
Kurucu Başkanı
Panelist
Richard Marriott
Amazon Türkiye
Ülke Müdürü
Panelist
Serhat Soğukpınar
İCA
Genel Müdür
Panelist
Ahmet Burak Dağlıoğlu
​T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
Başkan
15:30 – 16:00
Kahve Arası
16:00 – 17:30
Küresel Şehirlerde Ulaşımda Yenilikçi Yaklaşım (MOBİLİTE)

Kentleşme ve küreselleşme, iklim değişikliği ve demografik değişim geleceğimizi belirleyen mega trendler arasında bulunmaktadır. Bu nedenle birçok alanda sürdürülebilir çözümlere olan ihtiyaç giderek artmakta olup, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaşım sektörüne uyarlanması sonucu ortaya çıkan akıllı ulaşım sistemleri gelecek için bir çözüm niteliğinde olmaktadır.

Bugün gelişen teknoloji, akıllı ulaşım sistemleri ve hızlı mobilite ile ulaşım sektöründe de pek çok yenilik gündeme gelmektedir. Bu yenilikler ve yolcuların beklentisinin artmasıyla birlikte, daha kontrol edilebilir, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşımın sağlanması gerekli hale gelmektedir. Bugün, akıllı şehirler ve akıllı ulaşım birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak kabul edilmelidir. Artık bir şehir ne kadar teknolojiyi kendi yapısına uyarlarsa o kadar etkin ve verimli şekilde şehir yaşamındaki insanlara fayda sağlayabilmektedir.

Bu doğrultuda küresel şehirlerin enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği, altyapı, ulaşım ve güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yenilikçi uygulamaları panelistlerimiz tarafından tartışılacaktır.

Oturum Keynote
Fatma ŞAHİN
Türkiye Belediyeler Birliği
Başkan
Moderatör
Hülya Güler
InBusiness
Genel Yayın Yönetmeni
Panelist
Violeta Bulc
Avrupa Birliği
Eski Ulaştırma Komisyoneri
Panelist
Dr. Yalçın Eyigün
AYGM
Genel Müdür
Panelist
Dr. Eyüp Vural Aydın
İstanbul PPPCOE
Başkan
Panelist
Jan Nahum
Hexagon
Yönetim Kurulu Başkanı
Panelist
Kutluhan Taşkın
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı
TÜRKİYE ULAŞTIRMA POLİTİKASI

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası sonucunda Sektör Çalışma Grupları’nın, vizyon kurulunun ve akademik danışmanların destekleriyle aşağıdaki çıktılara ulaşılması hedeflenmektedir.

Türkiye Ulaştırma Politikası Strateji Belgesi
Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu ve Haberleşme
Sektör Öngörü Raporları
Lojistik, Dijitalleşme, Mobilite Vizyon Raporları

Şûra’nın Amacı, ulaştırma ve haberleşme alanındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla, projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde;

Öncelikli hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak
Dünyadaki gelişmeler ışığında, sektörlerin gelişimine katkıda bulunmak
Sektörlerin gelişimine, mevcut ve olası sorunlara yönelik çözüm önerileri getirmek
Yurt içi ve yurt dışı paydaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmektir.