Enerji sektörünün dijitalleşmesi

Enerji sektörünün dönüşümü sistemin karbonsuzlaşması ve optimize olması konusunda büyük faydalar sağlarken, beraberinde yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Dağıtık enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonu, elektrifikasyonla artan yükün yönetilmesi, elektrik şebekesinin güvenilirliği ve artan enerji tüketim seviyelerinin yönetilmesi bu ihtiyaçlar arasında öne çıkıyor.

Dijital teknolojileri enerji sektöründe dijitalleşme sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, gelişmiş güvenlik, üretkenlik / verimlilik ve müşteri beklentileri olmak üzere beş ana alanda fayda sağlıyor.

SHURA, Türkiye’de enerji dönüşümüne hız verecek dijitalleşme kapsamında yedi iş modelini araştırdı. ‘Türkiye’de Enerji Sektörünün Dijitalleşmesi Kapsamında İş Modellerinin, Teknolojilerin ve Gerekli Mevzuat Altyapısının Değerlendirilmesi’ raporu Türkiye enerji sektöründe dijital iş modellerini, mevcut piyasa yapısı, mevzuat, sosyo-kültürel durum, finansal koşullar, teknolojik altyapı, şebeke planlama ve kentsel gelişim başlıkları altında değerlendiriyor.

Raporun tamamını okumak için tıklayın.