FORD OTOSAN Kalite 4.0 ve Geleceğe Hazırlık Konferansının ardından

Kalite Konferansı 2021

Teknolojinin hızlı değişimi, şirketlerin bu değişime ayak uydurarak sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme stratejisini en önemli yaklaşımlardan biri haline getiriyor. Özellikle otomotiv sektörü, bu “korkunç” hızda gerçekleşen teknolojik değişimden en çok etkilenen sektörlerden biri konumunda. Bu süreçte müşteri beklentileri sürekli değişip artarken şirketler de bu talepleri karşılayabilmek adına dönüşüm stratejilerine yöneliyor. Müşteri beklentilerini karşılamanın ötesine geçecek şekilde tüm süreçleri müşteri odaklı tasarlamak bir zorunluluk haline geliyor.

Geldiğimiz noktada, sektör en çok Kalite 4.0 kavramı üzerinde duruyor. Kalite 4.0 sadece teknolojiyle ilgili bir kavram değil; teknolojinin tüm boyutlarıyla beraber kültürü, liderliği, iş birliğini, uyumu, uzmanlaşmayı ve kalite yönetiminin dijitalizasyonunu bir araya getiren bir olgu. Kalite 4.0 kavramının derinliklerine indiğimizde, verimli çalışma teknikleri, insan kaynağının dönüşümü, kültürel dönüşüm ve dijitalleşme başlıklarının öne çıktığını görüyoruz.

Basitçe Kalite 4.0 Nedir ve Neden Önemli?

Kalite 4.0 yaklaşımı, üretilen ürünün piyasaya sürülmesi için genel kalite, maliyet ile zamanı iyileştiren modern teknoloji ve uygulamalardan yararlanarak, kalite kontrolünün “akıllı fabrika” gelişimine katkıda bulunduğunu ifade ediyor. Bu noktada, ana sanayinin tedarikçilerini zincirin kritik bir bileşeni olarak görmesi gerekiyor. Tedarikçilerin Kalite 4.0 yaklaşımını temel alarak teknolojiyi ve otomasyonu benimsemeleri; verimliliklerini ve ürün kalitesini iyileştirmeleri, sektörün çağa ayak uydurabilmesi için oldukça önemli bir konu.

Kalite 4.0 ve Geleceğe Hazırlık Konferansımızın Ardından

Gelecek araç projelerinin devreye alımı için proje fazlarının yaklaştığı bu dönemde, en önemli paydaşlarımız olan tedarikçilerimizle Kalite 4.0 ve Geleceğe Hazırlık temalı bir konferans gerçekleştirdik. Bu etkinlikle tedarikçilerimizin geleneksel kalite yönetimi anlayışı yerine, tüm süreçlerin uçtan uca dönüşüm gerektirdiği bir Kalite 4.0 stratejisini benimsemeleri konusunun önemini tekrar vurgulamak istedik. Konferansta neler konuştuğumuzu başlıklar halinde özetlememiz gerekirse:

  • Kalitenin Dönüşümü
  • Çevik Dönüşüm
  • Yeteneğin Dönüşümü
  • Tedarikçilerimizle Dinamik Denge Kültürü Çalışması
  • Kalite 4.0 ve Örnek Uygulamalar

Toplam 547 kişiye ulaştığımız etkinliğimize 104 yerli firmayı temsilen 486 üst düzey yönetici katılım gösterdi. Menti uygulamasıyla geri bildirimler aldığımız etkinliğimizde ayrıca chat bölümünden katılımcılarımıza sonradan cevaplanmak üzere sorular aldık. Bu noktada tedarikçilerimizin Kalite 4.0 yaklaşımı özelinde beklentilerini de tekrardan gözlemleme şansı bulduk. Etkinliğe ait sunuma aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Etkinlikte konuşmacı olarak bilgi paylaşımında bulunan yöneticilerimiz Başak Akyol, Erhan Köseoğlu, Ali Rıza Aksoy, Fatih Aydoğdu ve Barış Doğan ile organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Selda Çelik ve Bakış Akyazılı’ya teşekkür ederiz.