İstanbul sözleşmesi çocuklar ve gençler için de önemlidir !

İstanbul Sözleşmesi sadece şiddete maruz bırakılan kadınlar için değil ÇOCUKLAR VE GENÇLER için de önemlidir!

İstanbul Sözleşmesi diğer birçok insan hakları sözleşmesi ile beraber, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi de göz önünde bulundurur. Diğer bir söyleyişle, 18 yaşına kadar tüm bireyleri çocuk olarak kabul ederek bu sözleşmede çocuklara da yer verir.

İstanbul Sözleşmesi:

 • Hem fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddetin doğrudan mağduru olan çocukları hem de ebeveynleri arasında bu tür şiddete tanık olan çocukları korumayı hedefler.
 • Kadınların ve gençlerin zorla evlendirilmesinin şiddet olduğunun altını çizer ve çocukların evlilik yoluyla istismar edilmesinin önlenmesine yönelik devletlerden tedbir almalarını bekler.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlarken, devletleri toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadeleye davet eder, şiddeti önleyici programların geliştirilmesi ve uygulanması için çağrıda bulunur.
 • Şiddetten zarar gören çocukların ve gençlerin güvenliklerinin sağlanmasını, ihtiyaç duydukları eğitim, sağlık, ekonomik ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin sunulmasını talep eder.
 • Sözleşme çocukları bir birey ve tüm ayrımcılık türlerini hak ihlali olarak tanımlar. Irk, din, dil, engellilik durumu, sosyal köken, vatandaşlık ve göçmenlik durumu, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi ne olursa olsun her bireyin ayrımcılıktan korunması gerektiğini vurgular.
 • Taraf devletlerin soruşturma ve adli işlemlerin tüm aşamalarında çocuk mağdur ve çocuk tanıklara özel koruma sağlamasını şart koşar.

Sözleşmeden çekilmek, cinsiyetler arası eşitsizliği gidermek için adım atılmamasına, önleyici programların geliştirilmesinin önünün tıkanmasına, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve istismarın cezasız kalmasına yol açabileceği gibi çocukların evlilik yoluyla istismarının kabul edilmesi, istismar ve şiddet sonrası destek sistemlerinin sunulmaması, lgbti+’lara yönelik nefret söylemi ve suçların teşvik edilmesi gibi risklerin ortaya çıkmasına da neden olabilecektir.

Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı üyesi olan ve ayrım yapmaksızın çocukların maruz bırakıldığı her türlü şiddetle mücadele eden örgütler olarak, bu kararı kabul etmiyor ve “İstanbul Sözleşmesi yaşatır!” diyoruz.

İmzacılar

 1. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
 2. Başak Sanat Vakfı
 3. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 4. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği
 5. Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği
 6. Denizli Otizm Derneği
 7. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 8. Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği
 9. Genç Düşünce Enstitüsü
 10. Gençlik Servisleri Merkezi – GSM
 11. Göç ve İnsani Yardım Vakfı
 12. Hayata Destek Derneği
 13. İnsan Hakları Derneği
 14. KAMER Vakfı
 15. Kaos GL
 16. Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği
 17. Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği (KOREV)
 18. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 19. Önce Çocuklar Derneği
 20. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği
 21. Rengarenk Umutlar Derneği
 22. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 23. Sosyal İklim Derneği
 24. Sulukule Gönüllüleri Derneği
 25. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği
 26. Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği
 27. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
 28. Türk Psikologlar Derneği
 29. Türkiye Down Sendromu Derneği
 30. Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)
 31. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
 32. Uluslararası Çocuk Merkezi
 33. Van YAKA KOOP
 34. YÖRET Toplumsal Gelişim ve Eğitim Vakfı