Küresel ısınma insan kaynaklı ve daha önce görülmemiş bir seviyede (Birleşmiş Milletler)

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli:

09 Ağustos 2021
Photo: © IPCC