UCLG-MEWA KONGRESİ 25-27 MAYIS’TA KONYA’DA DÜZENLENECEK

Üç yılda bir düzenlenen UCLG-MEWA Kongresi, 25-27 Mayıs 2022 tarihlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilecek. Yönetim Organları, Ana Tüzük ve Başkanlık Divanı’nın güncelleneceği ilk günün ardından Kongre, tematik oturumlarla devam edecek. 

Ayrıca, Kongre çerçevesinde UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi tarafından birer panel ile UCLG Learning & UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi tarafından Desantralize İşbirliği 4. Öğrenme Modülü Eğiticilerin Eğitimi etkinliği gerçekleştirilecek.

Kongrede; UCLG-MEWA başkanlık divanı ile yönetim organlarında görev alacak ve UCLG Dünya Teşkilatı yönetim organlarında UCLG-MEWA’yı temsil etmek üzere önerilecek üyeler belirlenecektir. Üyelerimizin adaylık başvurularını 29 Nisan 2022 tarihine kadar UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’ne yapmaları gerekmektedir.

  1. UCLG-MEWA GENEL KURULU/KONSEY

25 Mayıs 2022, Saat: 14.15–17.30, Konya/TÜRKİYE

TASLAK GÜNDEM
1.    Oturum
GENEL KURUL 1.    Toplantının açılışı ve toplantı gündeminin kabulü

2.    10 Temmuz 2019 – 25 Mayıs 2022 tarihleri arası Faaliyet Raporu’nun sunulması

3.    UCLG-MEWA Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan, UCLG-MEWA 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait mali raporların sunulması ve görüşülmesi

a) 2019- 2022 dönemi Yönetim Kurulu’nun ibraya sunulması

b) 2019-2022 dönemi UCLG-MEWA Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi’nin ibraya sunulması

4.    UCLG-MEWA üyelerinden gelen öneriler doğrultusunda hazırlanan Anatüzük değişiklik taslağının görüşülmesi ve onaya sunulması

5.   2022-2025 UCLG-MEWA Stratejik planının sunumu

2. Oturum
6.    UCLG-MEWA Ülke Temsilcilerinin belirlenmesi

7.    UCLG-MEWA Komite Başkanlarının ve Eş-Başkanlarının belirlenmesi

8.    UCLG-MEWA 2022-2025 dönemi için yönetim organlarının belirlenmesi ve UCLG Dünya Teşkilatı yönetim organlarında UCLG-MEWA’yı temsil etmek üzere önerilecek üyelerin belirlenmesi

a)   UCLG-MEWA Saymanının ve yedek üyenin seçimi

b)   UCLG-MEWA Konseyi üyelerinin seçimi (99)

KONSEY ·   UCLG-MEWA Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi (33)

·   UCLG-MEWA Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi üyelerinin seçimi (4 asil – 4 yedek üye)

·   UCLG-MEWA Ombudsmanının ve yedek üyenin seçimi

·   UCLG-MEWA Başkanlığı’na bir (1) ve Eş Başkanlıklara beş (5) üyenin seçimi.

·   UCLG Dünya Konseyi’ne önerilecek UCLG-MEWA üyelerinin belirlenmesi (32+3)

·   UCLG Yönetim Kurulu’na önerilecek UCLG-MEWA üyelerinin belirlenmesi (11+1)

·   UCLG-MEWA’yı temsilen UCLG Başkan Yardımcısı olarak görev alacak temsilcinin belirlenmesi

9.    UCLG-MEWA 2022 Yılı Toplantılarına ev sahipliği yapacak kentlerin belirlenmesi

10. Üyelerden gelen dilek ve temennilerin görüşülmesi

11. Diğer konular

12. Kapanış

UCLG-MEWA KONGRESİ

25 -27 MAYIS 2022
Konya, TÜRKİYE
Taslak Program

Çarşamba, 25 Mayıs 2022
Toplantı Yeri: Selçuklu Kongre Merkezi (….. Salonu) 400-500 Kişi
09.00 – 09.30 Kayıt
09.30-11.30 Açılış Oturumu

Mehmet Duman – UCLG-MEWA Genel Sekreteri

Uğur İbrahim Altay – Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, UCLG Eş-Başkanı

Viorel Gotu – FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi (t.e.)

Mohamed Saadie – Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı, UCLG-MEWA Başkanı

Johnny Araya – San José Belediye Başkanı, UCLG Başkanı (t.e.)

Prof. Dr. Şükrü Karatepe – T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili (t.e.)

Vahdettin Özkan – Konya Valisi (t.e.)

Murat Kurum – T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı (t.e.)

Prof. Dr. Vahit Kirişci- T.C. Tarım ve Orman Bakanı (t.e.)

12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Yönetim Kurulu (……. Salonu)
14.00 – 14.15 Ara
UCLG-MEWA Genel Kurulu / Konsey Toplantısı (….. Salonu)
14.15 – 16.00 Oturum: Genel Hususlar

3 Yıllık Faaliyet Raporu (Komite Başkanları – Sekretarya)

Denetim Kurulu Raporu

Ana tüzük Değişikliği

2022 – 2025 Stratejik Öncelikler

16.00 – 16.15 Ara
16.15 – 17.30 2. Oturum: Yönetim Organlarının Seçimi

Sayman – Denetim Kurulu/Mali Yön. Kom.

Konsey

Başkan

Eş Başkan

Ombudsman

Yönetim Kurulu

UCLG Yönetim Organlarına Önerilecek Üyeler

18.30 – 22.00 Gala Yemeği
Perşembe, 26 Mayıs 2022
Toplantı Yeri: Selçuklu Kongre Merkezi
 
Paralel Oturumlar
  Eğitim (…… Salonu) Panel (……. Salon)
09.00 – 10.30 Eğiticilerin Eğitimi: Desantralize İşbirliği 4. Öğrenme Modülü

UCLG Learning & UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi

Panel 1:

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi tarafından (teyit edilecek)

10.30 – 10.45 Ara
10.45 – 12.15 Eğiticilerin Eğitimi: Desantralize İşbirliği 4. Öğrenme Modülü

UCLG Learning & UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi

Panel 2:

UCLG-MEWA Çevre Komitesi tarafından (teyit edilecek)

 

12.15 – 14.00 Öğle Yemeği
14.00 – 15.30 Eğiticilerin Eğitimi: Desantralize İşbirliği 4. Öğrenme Modülü

UCLG Learning & UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi

15.30 – 15.45 Ara
15.45 – 17.15 Eğiticilerin Eğitimi: Desantralize İşbirliği 4. Öğrenme Modülü

UCLG Learning & UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi

18.30 – 21.00 Akşam Yemeği
Cuma, 27 Mayıs 2022
Toplantı Yeri: Selçuklu Kongre Merkezi)
   
09.00 – 10.30 Eğiticilerin Eğitimi: Desantralize İşbirliği 4. Öğrenme Modülü

UCLG Learning & UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi

10.30 – 10.45 Ara
10.45 – 12.15 Eğiticilerin Eğitimi: Desantralize İşbirliği 4. Öğrenme Modülü

UCLG Learning & UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi

12.15 – 14.00 Öğle Yemeği
14.00 – 15.30 Eğiticilerin Eğitimi: Desantralize İşbirliği 4. Öğrenme Modülü

UCLG Learning & UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi

15.30 – 15.45 Ara
15.45 – 17.00 Eğiticilerin Eğitimi: Desantralize İşbirliği 4. Öğrenme Modülü

UCLG Learning & UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi

18.00 – 19.30 Akşam Yemeği