COVID-19 salgını dünya düzeninin artık eskisi gibi olmayacağını gösterdi. Yeni Dünya düzenine hazır olmak ve bu mücadelede yenilmeden yenilenmemiz gerektiğinin farkına varmak çok önemlidir. Bu çerçevede, Türkiye Belediyeler Birliği yerel yönetimlerin ulusal kalkınmada yeri ve önemini vurgulamak amacıyla ülke çapında bir dizi konferans düzenlenecektir.

Toplamda 11 farklı ilimizde düzenlenecek olan bu toplantıların ilki Van İlimizde 03 Kasım 2020 tarihinde, ikinci Diyarbakır ilimizde 16 Aralık 2020 tarihinde, üçüncüsü 18 Şubat 2021 tarihinde Trabzon’da, dördüncüsü ise 12 Mart 2021 tarihinde Antalya’da ve beşincisi 5 Nisan 2021 tarihinde İzmir’de yapılmıştır. Bölgesel İstişare Toplantılarının düzenleneceği illere komşu illerden de katılımın sağlanması amaçlanmaktadır.

Bölgesel İstişare Toplantıları sırasında yapılacak görüş alışverişine ilave olarak tüm katılımcıların kendi fikirlerini rahatlıkla ifade edebileceği bir anket çalışması da yapılacaktır. Taslak Kalkınmada Yerel Vizyon Belgesi nihai hale getirildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.